Vänsterpartiet Kristianstad

Länkar

Vänsterpartiet loggotyp
Ung Vänster Skåne
Skåne logga
Bli Medlem

Äldre hemsida

Denna hemsida uppdateras inte längre aktivt.

 

Den mest av vår aktivitet online har flyttats över till sociala medier och då i synnerhet facebook där du kan hitta både aktiviteter, information om möten och länkar till intressanta artiklar.

 

På denna hemsida fortsätter vi att hålla kontaktuppgifter samt kommunalpolitiskt program uppdaterat för den som vill ha mer allmänna upplysningar om Vänsterpartiet.

 

Vill du se vad som är aktuellt just nu i Vänsterpartiet Kristianstad följ denna länk till vår facebook sida.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

Kristallnattsmanifestation

Årets Kristallnattsmanifestation blev en lyckad manifestation. Kristianstadsbladets egen rapportering går att hitta på följande länk.

För den som vill fördjupa sig i de olika talen så finns Freke Räihis text här nedan. Den bok av Imre Kertész som Karin Feldt läst ur går att hitta på bibliotek genom Libris.

 

Läs mer

En svart dag för jämställdheten i Kristianstad!

Idag valde moderaterna i Kristianstads kommun att avstå sina poster till förmån till sverigedemokraterna med hjälp av övriga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Till ordförande i landsbygdsrådet valdes Sven Nilsson, (c) och till vice ordförande Niclas Nilsson, (sd).

 

Efter en lång debatt i kommunstyrelsen om formalia och minoritetens rätt att föreslå egna kandidater till poster valde ”Treklövern” att avstå sin plats i kommunstyrelsens arbetsutskott och lämna över platsen till vice ordförande i landsbygdsrådet till sverigedemokratenas Niclas Nilsson. Moderaternas starka kvinna Ewa Wemby, som också sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott och är vice ordförande i personalutskottet var beredd att ta på sig uppdraget och det fanns inga formella hinder för det förrän kommunstyrelsens arbetsutskott i sista sekunden valde att lägga fram ett tilläggsyrkande om att enbart ordinarie ledamöter i KSAU kunde väljas till posten. Även Christina Anefur Borglund (kd) och Kalle Heise (mp) stöttade vänsterpartiets linje om att Ewa Wemby och alla andra i kommunstyrelsen är valbara.

Efter en tjugo minuters lång ajournering valde moderaternas gruppledare att inte presentera ett eget förslag och Ewa Wemby fick plötsligt dra tillbaka sin kandidatur. Läs mer

Vänsterpartiet motionerar om 30 timmars vecka

Vänsterpartiet menar att efter sjukskrivningarna återigen skjutit i höjden är det dags att ta tag i orsakerna och inte bara behandla symptomen. Dagens underfinansierade verksamheter där medarbetarna förväntas springa allt fortare leder oundvikligen till att personalen drabbas av sjukskrivningar och depressioner.

För Vänsterpartiet har arbetstidsfrågan alltid varit en prioriterad fråga. Som samhälle är vi idag rikare och mer produktiva än år 1971 då beslutet om 40-timmarsvecka fattades i riksdagen. Det är hög tid att ta nästa steg.

Vänsterpartiet vill  inför 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön på försök inom några föreslagna yrken och verksamheter där de anställda har högre sjukfrånvaro eller är svårare att rekrytera.

Vid en positiv utvärdering är det Vänsterpartiets mening att vi ska hitta vägar att utveckla detta arbetssätt i hela kommunen.

Vänsterpartiet yrkar i motionen:

Att genomföra en försöksverksamhet med 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön på några arbetsplatser inom kommunala verksamhet.

Att utvärdera detta i samarbete med högskola.

150921 motion 30 h vecka

Vänsterpartiet motionerar om Vita jobb

Vänsterpartiet menar att avtalsuppföljningen är central för kommunen. Det ska inte vara möjligt att upprepade gånger bryta mot upphandlingsavtal utan vitesföreläggande eller att kommunen överväger att bryta ingångna avtal. Det är också av största vikt att de upphandlingar som väl görs innehåller skarpa kriterier om kollektivavtalsliknande anställningsformer, meddelarfrihet, förbud mot ackordslöner samt att personalen garanteras möjligheten att arbeta vidare även om ett annat företag vinner upphandlingen.

Vänsterpartiet vill att Kristianstads kommun ska tillämpa vita jobb-modellen som innebär att entreprenörer och underentreprenörer förbinder sig att följa kollektivavtal eller villkor i enlighet med kollektivavtal och att detta följs upp systematiskt.

Att-satserna i motionen kräver

  • att företagen måste erbjuda sina anställda kollektivavtalsenliga villkor utifrån Lavallagen.
  • att underentreprenörer omfattas av samma regler.
  • att uppenbara brott mot reglerna leder till uppsägning av avtal samt eventuellt skadeståndsanspråk.
  • att företaget binder sig att visa relevanta handlingar för de kontrollanter som kommunen anlitar.

150921 motion vita jobb

Vänsterpartiet interpellerar om planerna på att sälja delar av ABK

Vänsterpartiets gruppledare Ruzica Stanojevic har lämnat in en interpellation där hon frågan kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande, Helene Fritzon om dialogen med ABK har hanterats på rätt sätt.

Ruzica frågar också om kommunstyrelsens ordförande kan garantera att hyresgäster i ABK inte missgynnas ekonomiskt i förhållande till andra kommunmedlemmar.

Interpellationen i sin helhet finns på nedanstående länk.

151017 Interpellation Helene F

Våra hem och ABK, inte till salu

151015 framsida flygblad ABK utförsäljning

Våra hem och vi som hyresgäster är inte till salu

 

Vänsterpartiet kommer under helgen att dela ut flygblad där vi kräver stopp för alla planer på utförsäljning av allmännyttan. Genom att sätta press på socialdemokratin i allmänhet och Helene Fritzon i synnerhet är vår bedömning att det fortfarande går att stoppa detta huvudlösa beslut. Ett beslut som går tvärs emot allt, samtliga arbetarrörelsepartier gick till val på.

Flygbladet finns här som nedladdningsbar pdf. Hjälp gärna till med att sprida det antingen genom att skriva ut några exemplar eller dela det på sociala media.

151015 Våra hem och ABK inte till salu

Försäljning av ABK ett svek av allt socialdemokratin gick till val på

Vänsterpartiet är starkt kritiska till dagens uppgifter om att kommunens ledning bestående av S, Fp och C ger ABK i uppdrag att sälja 1 000 lägenheter.

  • Att man i dagens situation, när hyresrätter behövs som mest, väljer att sälja 1 000 hyresrätter visar inte bara på dåligt omdöme utan på ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande. Det visar också på en usel ledning och styrning av kommunen, säger Ruzica Stanojevic gruppledare för Vänsterpartiet Kristianstad

Extra anmärkningsvärd är det, enligt Vänsterpartiet att socialdemokraterna som gick till val på ett löfte om att fortsätta utveckla ABK nu ger order om den direkta motsatsen.

  • Helene Fritzon och S har under hela valrörelsen varit kritiska mot utförsäljningen av ABK och säkerligen fått en hel del röster på sitt stöd för allmännyttan. Ett stöd man nu fullständigt sviker, vad som sägs i en valrörelse gäller uppenbarligen inte när man hamnar i samma ledning som Fp och C, säger Ruzica Stanojevic gruppledare för Vänsterpartiet Kristianstad.

Den politiska ledningens argumentation kring marknadsandelar menar Vänsterpartiet är fullständigt irrelevant.

  • Den politiska ledningens prat om marknadsandelar gör mig extra upprörd. Vi pratar om hyresgästernas rätt till ett bra och tryggt boende, något som inte skall utsättas för privata värdars vinstintresse. Detta är något så grundläggande som rätten till en bostad, avslutar Ruzica Stanojevic gruppledare för Vänsterpartiet Kristianstad.

Kontakt:

Ruzica Stanojevic, Gruppledare (V) 070-826 44 40

151015 pressmeddelande ABK försäljning

1 2 3 27
bli medlem i ung vanster
Kvarnby FHSK
fristadsfonden-149x58
Flamman