• Hem
 • Förtroendevalda...
sida

Förtroendevalda

Interna företrädare

De interna företrädarna är de som är valda för att sköta det interna arbetet i partiföreningen. Här ingår styrelsen och valberedningen. Styrelsens uppdrag är att se till att vi följer budgeten och verksamhetsplanen som har beslutats om vid föreningens årsmöte. Valberedningens uppdrag är att komma med förslag till företrädare både på interna och externa förtroendeuppdrag.

Externa företrädare

De externa företrädarna är de som är valda av partiet och väljarna för att företräda Vänsterpartiet i olika kommunala nämnder och styrelser. Deras uppdrag är att försöka driva igenom vänsterpolitik vid varje politiskt beslut som fattas. Utgångspunkten för vår kommunala politik finns i vårt kommunpolitiska program samt det nationella partiprogrammet. Företrädarna i kommungruppen tar ställning till förslag utifrån det som står i våra politiska program.

Under mandatperioden 2018-2022 har vi tre mandat i Kommunfullmäktige.

Vår representation i nämnderna beror på förhandlingar med oppositionen, där vi ingår tillsammans med S. Här har vi fått till stånd ett valtekniskt samarbete med S, vilket innebär att vi har en plats som ersättare i BUN (Karin Feldt) och en som ersättare i Nämnden för Arbete och välfärd (Manal Nasif), förutom vår plats som ersättare i Omsorgsnämnden (Efa Nilsson).
Mikael Persson är ersättare i Kommunstyrelsen.

Ledamöter i Kristianstad kommunfullmäktige 2018-2022

 

Mikael Persson, gruppledare

Mikael Persson

Mikael Persson

Jag har varit aktiv i Vänsterpartiet sedan 1989 och jobbar för Vänsterpartiet på Region Skåne med frågor kring vård, ekonomi och kollektivtrafik.

Kommunalpolitiskt är jag i synnerhet intresserad av frågor kring rätten till bostad, skola samt vård och omsorg.

Jag jobbar för att alla människor har rätt till en vettig bostad, därför måste vi slå vakt om ABK och samtidigt ställa krav på att det byggs fler bostäder i olika storlek.

Sarah Levin

Sarah Levin
Sarah Levin
Jag heter Sarah Levin och är 41  år gammal. Jag bor i Maglehem med min familj och arbetar på dagarna som psykolog inom psykiatrin.
Jag har varit politiskt aktiv sedan slutet av 90-talet och det var samma frågor som drev mig in i politiken som håller kvar mig än idag; frågor om rättvisa och jämlikhet. Idag brinner jag främst för sociala frågor, för feminism och hbtq-frågor, samt värnar barnperspektivet och alla barns lika rättigheter till social omsorg, vård och utbildning.

Ersättare i Kristianstad kommunfullmäktige

Jan Nordström
Se presentation längre ner på sidan.

 

Ingrid Bromander

Ingrid Bromander
Jag är pensionär men kallar mig hästbonde, eftersom jag sysslar mycket med det och inte känner mig färdig med det aktiva livet.

Jag har varit ”vänster” i hela mitt medvetna liv med början i antiapartheidrörelsen, Vietnamrörelsen osv. Medlem i VPK 1972, då man avsagt sig banden till Komintern. Fortsatt aktiv i vänstern i Danmark efter flytt dit 1974. Klubbordförande för kranskötarna på Helsingör varv och så småningom, i 17 år, ombudsman för sjöfarande cateringpersonal i en vänsterledd fackförening.
Efter en personlig tragedi flyttade jag tillbaka till Sverige år 2000 och startade ett hästföretag, då hästar varit hobby och avkoppling i alla år. Gick med i Vänsterpartiet Kristianstad, där jag var ordförande ett kort tag till jag flyttade till Hörby, där jag varit ordförande i 8 år och har suttit i kommunfullmäktige. Nu är jag tillbaka i Kristianstad och invald som ersättare i kommunfullmäktige här.
Jag ser fram emot och glädjer mig till att samarbeta med er alla i den kommande besvärliga perioden, där vi skall bli de bästa i kampen mot de mörka krafterna.


Ersättare i kommunstyrelsen

Mikael Persson (se ovan)

Nämndsledamöter


Ersättare i Omsorgsnämnden
Efa Nilsson

Efa Nilsson
Efa är mitt namn , pensionerad förskollärare och genuspedagog är jag !  Jag var under många år , fram till pensioneringen, facklig företrädare på min arbetsplats. Vänsterpartiet  blev jag medlem i 2007 (tror jag), men blev aktiv först 2017.
Jämställdhet, feminism samt miljöfrågor ligger mej varmt om hjärtat.
Om vädret tillåter finns jag mestadels bland växtligheten i min trädgård, gärna lyssnande på en bok.

Ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden
Karin Feldt

Karin Feldt

Karin Feldt
Jag är högstadielärare och undervisar i samhällsvetenskapliga ämnen. Människors lika värde och att vi tillsammans kan skapa förändringar och rättvisa villkor för varandra är min politiska drivkraft. Jag brinner för (utan inbördes ordning) skolfrågor, samhällsbyggnad, rättvisa mellan landsbygd och stad, jämställdhet och jämlikhet inom alla områden, välfärd.

Ersättare i Arbete- och Välfärdsnämnden
Manal Nasif

Manal Nasif
Jag heter Manal Nasif och är fyrtionio år (f. 1972). Jag är högstadielärare och undervisar i ämnena matematik och fysik. Jag har vuxit upp i en familj med vänsterpolitiskt intresse, vilket gav mig ett engagemang för ideologiska frågor och samhällsfrågor.
Jag brinner för pedagogik och lärande inom svenskundervisning för nyanlända. Mitt mål är att hitta flera lösningar för att underlätta etablering på arbetsmarknaden och i samhället för nyanlända. 

Ledamot i Region Skånes regionfullmäktige


Paloma Mamani

Paloma Mamani

Paloma Mamani
Jag är 26 år gammal. Jag jobbar som sjuksköterska på CSK. De politiska frågor som engagerar mig mest är sjukvården, feminism och antirasism. Jag kandiderar till regionfullmäktige och vill kämpa för en bättre vård för patienter och anhöriga och en värdig arbetsplats för sjukvårdspersonal. Jag har alltid varit politiskt intresserad och för mig är det viktigt med värderingar och därför engagerar jag mig i vänsterpartiet. Jag vill vara med och bygga en mer rättvis och jämlik värld.

Ersättare i Regionfullmäktige
Mikael Persson
Se presentation ovan under kommunfullmäktige.

 

Vänsterpartiet Kristianstads styrelse 2022


 

Ann-Christin Malmberg, ordförande

Jan Nordström, kassör

Abdikajse Aynan

Alexandra Alex Kronqvist

Annalott Andersen
Benjamin Schrewelius
Linnea Bengtsson
Martin Lund
Mayar Qaddoori

 • Jan Nordström
 • Jan Nordström (kassör)
 • Inledde min yrkesbana som tidningsgrafiker. Har alltid varit intresserad av fackliga frågor. De sista yrkesverksamma åren var som ombudsman för dåvarande Grafiska Fackförbundet, som sedermera blev GS, facket för Skog, Trä och Grafiker.
 • Min politiska drivkraft är från denna tiden, bra och rättvisa arbetsförhållanden vilket inkluderar 6 timmars arbetsdag. Bor på landet och vill skapa förutsättningar till bra kommunikationer.

 • Elna Johansson
 • Elna Johansson
 • Jag jobbar som stödassistent på ett gruppboende.
 • På fritiden gillar jag bl.a. att umgås med mina 5 katter o övriga familjen, sticka, gräva o odla i trädgårdslandet.
 • Blev medlem i Vänsterpartiet efter valet 2010.
 • Brinner för mycket; rättvisare samhälle för både människor och djur, miljö, arbetsrättsliga frågor m.m.
 • Kallar mig inte politiker. Vill bara vara med och förändra samhället

 • Benjamin Schrewelius 

 • Linnea Bengtsson (sekreterare)

 • Vänsterpartiet Kristianstads valberedning
 • Ruzica Stanojevic (kontaktperson)
 • Björn Brynolfsson
 • Tony Björk
 • Revisorer
 • Dick Lindström

Dela den här sidan:

Kopiera länk