• Hem
  • Handlingsprogra...
sida

Handlingsprogram 2022-2026

Vänsterpartiet Kristianstad

Utskriftsvänlig version: Kommunalt handlingsprogram 2022-2026

 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Vi är en del av arbetarrörelsen och
kvinnorörelsen; såväl internationellt som i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av
vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet; ett samhälle
befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck; ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där vi
gemensamt bygger vår egen framtid i frihet och samverkan.

Vänsterpartiet slår vakt om den gemensamma offentliga sektorn. I vår kommun vill vi driva en
vänsterpolitik som bidrar till att minska klassklyftorna och som skapar en mer rättvis fördelning.
Vi tycker att förskola, skola, vård och omsorg ska bedrivas inom en offentlig förvaltning som är
öppen för demokratisk insyn och kontroll.

Vänsterpartiet vill ha ett solidariskt skatte- och välfärdssystem. Vi grundar oss på det starka
folkliga stöd som finns för att betala skatt för en bra hälso- och sjukvård, förskola, skola och
äldreomsorg. Där alla bidrar efter förmåga och där alla nyttjar efter behov.

[…]

Hela handlingsprogrammet hittar du  här

Dela den här sidan:

Kopiera länk