Demokrati

Arenabygge utan folklig förankring

Efter att ha bevittnat både informationsträffen om Arenabygget på Yllan på måndagen och fullmäktigedebatten kvällen efter, kan man konstatera vissa ting.
Man upplevde en tydlig nonchalans gentemot kommuninvånarna hos de Arena-vurmande partierna, som på informationskvällen lyste med sin frånvaro med enda undantag Centerpartiets representant, som ska ha en eloge för att han närvarade.

Kristdemokraterna i kommunfullmäktige menade att informationsmötet hade tillkommit på så kort varsel att berörda politiker redan var uppbokade.
Kristdemokraterna var förvisso ett av de få partierna som gick till val på att bygga arenan, men varför såg man då inte till att verka för att få till stånd ett infomöte tidigare, så att alla partiers representanter kunnat medverka. Dessutom borde mötet hållits tidigare än kvällen innan Arenabygget skulle upp till beslut i kommunfullmäktige. Att så kallt
nonchalera kommuninvånarnas rätt till att få fråga sina förtroendevalda och få information i god tid är en snedvriden demokratisyn. Man tycker dessutom att ett allmänt möte om ett halvmiljardsprojekt borde vara
högprioriterat i varje kommunpolitikers kalender.

Vidare kan man konstatera att Centerpartiet i Kristianstad tycks ha rättat in sig i den nya, Maud Olofssons storstads-Centerhögerlinje, och givit upp sin vision om en levande landsbygd.

Istället för att satsa på flera mindre anläggningar på mindre orter inom kommunen för att främja närheten och tillgängligheten till bra träningsmöjligheter för
kommunens alla invånare satsar Centerpartiet på ett centraliserat storskaligt arenaprojekt. Vad hände med decentralieringspolitiken och småskaligheten?

Även högerpopulistiska Kristianstadbygdens framtid, som
säger sig värna landsbygden, följer i Centerns fotspår. Det verkar som om att det nu är Vänsterpartiet som är det parti som värnar en levande landsbygd i Kristianstads kommun.

Vänsterpartiet menar att Arenan inte främjar jämställdheten, kulturen eller den breda idrotten.
Dessutom är den alldeles för dyr och dessa pengar kan användas på ett betydligt bättre sätt, t.ex. genom att stärka kärnverkamheterna och på projekt som just främjar  jämställdhet, kultur och den breda idrotten.
Vi har varit tydliga och står för det vi säger. ¨

Moderaterna däremot drar tillbaka de motioner de skrev i oppositionsställning, när de hamnar i majoritetsställning, vilket är ren populism. Dessutom så gick inte moderaterna till val på något Arenabygge. Moderaterna borde, liksom
de övriga Arena-positiva partierna i kommunfullmäktige  som inte tog uppArenabygget i sin kommunpolitiska valprogram, i konsekvensens namn ställa sig bakom en kommunal folkomröstning angående Arenan, då
väljarna inte fick möjligheten att ta del av dessa partiers
ståndpunkter i frågan i valrörelsen.

Till de partier som tog upp
Arenabygget i sina valprogram kan man bara ställa frågan: Om nu Arenan är det framtidsprojekt som medborgarna i Kristianstads kommun vill ha, varför vågar ni då inte fråga   medborgarna vad de tycker i en kommunal folkomröstning?

Om det ska iscensättas ett halvmiljardsprojekt så borde det i rimlighetens namn ske med bredast möjliga folkliga förankring. Detta kan man få reda på genom att genomföra en kommunal folkomröstning, eller genom att skjuta fram
projektet och göra det till en valfråga i kommunalvalet 2010.

Ja till demokrati och folklig förankring!

Ja till folkomröstning!

Nej till överförmynderi och Arenan!

Rickard Ferm, Vänsterpartiet Kristianstad

Dela den här sidan:

Kopiera länk