Demokrati

Nätverk för folkomröstning om Arenan!

Härmed vill vi informera om att vi tar initiativet till att bilda ett partipolitiskt obundet nätverk, vars syfte är att verka opinionsbildande i frågan om en kommunal folkomröstning om Arenan. I tisdags fattade kommunfullmäktige beslut om att bygga en multiarena i Kristianstad, vilket kommer att bli den i särklass största investeringen i modern tid.

Arenabygget är ingenting som kommuninvånarna har kunnat ta ställning till, då flera partier i majoritet och opposition inte haft med det kravet i sina valprogram.

Det borde vara självklart att medborgarna Kristianstads kommun skall vara med och fatta beslut om kommunens viktigaste investering sedan man byggde Heliga Trefaldighetskyrkan 1618, och som påverkar Kristianstads ekonomi lång tid framöver.

De som planerat och projekterat arenan har nu hållit på i 5 år och då borde resultatet av deras ansträngningar tåla en mer omfattande granskning från allmänheten. För att alla kommuninvånare ska få vara med och säga sitt vill vi att kommunen ska arrangera en folkomröstning.

Vi vill ha en demokratisk process, där intresserade medborgare får ta del av, och ha synpunkter på argumenteringen i frågan. Den demokratiska processen måste få ta tid och politiska beslut skall tåla att granskas. Den verkliga demokratin måste försvaras och utövas varje dag och inte enbart var fjärde år!

Därför bjuder vi in till ett möte på Stadshotellet tisdag 27 november kl . 19.00 

Anita Zieme 0702 – 820386

Ruzica Stanojevic 0708- 264440

Från och med måndagen 26 november 2007 kan ni hitta mer information på vår hemsida www.rostaomarenan.nu

Namninsamlingslista för nedladdning i denna länk

Dela den här sidan:

Kopiera länk