Vänsterpartiet

Veckans beslut i riksdagen av Hanna Gunnarsson

Hanna Gunnarsson är en av våra två skånska riksdagsmän. Hon representerar Skåne sydvästra och bor i Lund.

Budgeten, Ebo-lagstiftningen, AP-fonderna, kontanter och lite mer.

I veckan fattade riksdagen beslut om statens budget för 2020, det så kallade “rambeslutet”. Vänsterpartiet företräddes i debatten av Ulla Andersson, vår ekonomiskpolitiska talesperson, men även av Tony Haddou, skattepolitisk talesperson. Jag redogjorde för vår budget i ett tidigare nummer av Veckobladet, men i korthet är det en klassisk vänsterbudget med satsningar på välfärden, arbetsmiljö, att arbetsförmedlingen ska fortsätta finnas och vara offentligt styrd samt klimatet. Läs mer om budgeten här »
Ulla Andersson och Tony Haddou är väldigt bra talare, lyssna gärna på deras anföranden i riksdagen här »
(Det kan vara lite rörigt att hitta eftersom det är många repliker, men Ullas anföranden finns 57 minuter in i sändningen och Tonys 3 timmar och 47 minuter in). Hela budgetdebatten var 5 timmar lång. När ni ändå är inne och lyssnar rekommenderar jag det roliga replikskiftet mellan Tony Haddou (v) och Joar Forssell (L), allra sist i debatten, 4 timmar och 58 minuter in. Forssells argument tar slut helt och hållet!

Andra viktiga beslut i riksdagen den här veckan har varit EBO-lagstiftningen, där regeringen har fått igenom en ändring som gör att asylsökande inte får rätt att bosätta sig var de vill om de ska ha kvar sina ekonomiska bidrag. Vissa bostadsområden pekas ut som “omöjliga” för asylsökanden att bosätta sig i, helt enkelt. Bakgrunden är trångboddhet och segregation.

Vänsterpartiet tycker att denna förändring är problematisk, dels för att många nyanlända ju såklart har som sitt första (och kanske enda) alternativ att bo med vänner, familj eller landsmän, både för att de inte har råd att skaffa sig en egen bostad eller har stått i bostadskö, och som en trygghet i ett nytt land, dels är det problematiskt för att de lediga hyreslägenheterna ofta finns i just de områden som nu pekas ut som ej tillåtna för nyanlända.
Vänsterpartiet röstade därför nej till förändringen, vi kräver ett ökad bostadsbyggande, starkare välfärd och bättre integration istället för förbud att bo i vissa områden. Förmodligen kommer asylsökanden ändå bosätta sig där det finns bostäder och där de känner sig trygga med släkt och vänner – och därmed blir den enda effekten att asylsökanden får mindre pengar att leva på (vilket i sig riskerar ge problem med t.ex svartjobb och utnyttjande på arbetsmarknaden för att hitta försörjning).

Riksdagen har också haft den årliga debatten om AP-fondernas placeringar. Där föreslog vänsterpartiet, som enda parti, att fonderna ska divestera (av-investera) från fossila investeringar inom fem år och inte göra några nya investeringar i kol, olja eller fossilgas. Lyssna gärna på V-ledamoten Andreas Lennkvist Manriquez, först i sändningen:

Riksdagen har också beslutat om hårdare krav på att bankerna ska hantera kontanter. Partierna var överens, men vänsterpartiet ville gå lite längre och även ställa krav på att bankerna ska ta emot kontanter, både från företag (som handkassor) och privatpersoner.

I övrigt har riksdagen avskaffat begreppet landsting till förmån för regioner, beslutat om ett nytt avtal för politisk dialog med Kuba (moderaterna röstade för!).

I EU-parlamentet har Vänsterpartiet röstat emot den nya EU-kommissionen, då vi anser att den kommer föra högerpolitik. Socialdemokraterna röstade för och miljöpartiet la ner sina röster. Läs gärna Malin Björks (eu-parlamentariker för V) debattartikel i Aftonbladet:

Dela den här sidan:

Kopiera länk