Kommunal politik

Rapport från kommunstyrelsen 191120

Rapport från kommunstyrelsen 191120

Dagens sammanträde innehöll få intressanta punkter.

En ekonomisk rapport visar på högre skatteintäkter än beräknat, samtidigt som det mesta av verksamheterna går ungefär enligt budget.

Det enda, men ganska stora, orosmoln som finns, gäller försörjningsstöd/socialbidrag, som ökar kraftigt efter slakten av arbetsförmedlingen, vilket gör att många människor blir av med sina anpassade anställningar och då inte har några andra sätt att försörja sig. För innevarande år går det att hantera rent ekonomiskt men för nästa år kan det bli stora problem om inte regeringen inser problemen och på något sätt stöttar en arbetsförmedling som helt håller på att trilla samman.

Stödet till kvinnojouren var uppe till beslut efter att de nu fått nya och bättre anpassade lokaler. Förslaget innebär att stödet blir ungefär 1,5 milj, varav 1 milj ges genom att kommunen står för hyran i de nya lokalerna.

Den fråga som på förhand inneburit mest uppmärksamhet gäller fyrverkeriernas vara eller icke vara på nyårsafton. Det har efter ett antal struliga nyårs nätter kommit in flera medborgarförslag om att helt stoppa raketer på nyår. Detta har dock redan prövats av kommunen en gång och då revs beslutet upp av domstol, som menade att det var en alltför långtgående inskränkning av den personliga friheten.

Kommunens ena jurist hade därefter tittat på frågan en gång till, men budskapet är detsamma. Det finns idag inga lagliga möjligheter för en kommun att sätta stopp för fyrverkerier på nyårsafton och därmed fick alla likartade medborgarförslag avslås. 

Mikael Persson

Dela den här sidan:

Kopiera länk