Jämlikhet

Vad vill vänsterpartiet med landsbygden?

Ingrid Bromander, kandidat till Hörby kommunfullmäktige, och Jan Nordström, kandidat till Kristianstad kommunfullmäktige, utvecklar i denna artikel, som även varit publicerad i Kristianstadsbladet, Vänsterpartiets åsikter om vad som behöver göras för att skapa en levande landsbygd.

I valdebatterna och i vallöftena syns inte många spår av att det trots allt är en stor del av befolkningen som bor på landet.

Naturligtvis skall det också här finnas bra och tillgänglig samhällsservice inom den s.k. kärnvälfärden: skola, sjukvård, omsorg. Kan vi förvänta oss att de privata entreprenörerna tar hand om det? Nej naturligtvis inte. Befolkningsunderlaget är inte tillräckligt stort för att man skall kunna tjäna pengar på dem.

Det måste därför ställas krav på det offentliga: stat, kommun och landsting, dvs. på de politiker som företräder oss här. Resurser måste omfördelas så att de också kommer landsbygden till del.

Men välfärden är ett bredare begrepp än så. Tillgängligheten skall också gälla trafik, inköp, kultur, idrott, arbete och bostad. Allt som skall till för en levande, fungerande och intressant miljö för alla, också de unga. Det skall vara attraktivt att bo på landet.

Hur kan man åstadkomma detta? Bärarna av möjligheterna är invånarna själva, så det är deras aktiviteter som skall stödjas. Överallt finns eldsjälar som jobbar i idrottsföreningar, byalag, ekonomiska föreningar för lanthandlar osv. Många kämpar på i små egna företag inom turism, matproduktion, lantbruk och mycket annat.

Barn och ungdomar har långa resor med mycket väntetider för att komma till och från skolan och till fritidsaktiviteter. De äldre som inte kör bil kommer ingenstans. Det blir också mycket bilkörande för alla för att komma till arbete, inhandling, fritidsaktiviteter. Lösningen för att minska bilismen på landet och för bättre tillgänglighet för barn och äldre är inte i första hand att fördyra bilkörning, utan bättre offentliga kommunikationer.

Tror vi på att vinstkrävande, privata företag satsar på kommunikationerna på landet? Igen måste vi förlita oss på politikerna.

Vilka politiker kan tänkas lyssna på landsbygdens folk? Vi måste  arbeta för: en bättre skola, mot nedläggning av de små skolorna på landet, för bättre och mer flexibel skolbussning; för större tillgänglighet till sjukvård, fler jobb i hemsjukvården; stöd till ideella  föreningar, byalag, ekonomiska föreningar; bättre villkor för småföretagare och för lantbruk och djurhållare; en flexibel och välfungerande billig, helst gratis offentlig närtrafik och utbyggnad av tågnätet.

Vi  måste stödja de krafter som arbetar för att stoppa orimliga vinstintressen från att skövla vår största tillgång – vår vackra natur, stillheten i skogen, ljuset över strandängarna…  T . ex måste invånarna stödjas i att själva bilda kooperativ för styrningen av etablering av vindkraftverk och i att stoppa försök på att utvinna naturgas.

Allt detta är en politik som vänsterpartiet står för och vill arbeta för att påverka en rödgrön majoritet i stat, kommun och landsting att föra på kort och på längre sikt.

Dela den här sidan:

Kopiera länk