Jämlikhet

8 MARS 2010

Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen

Ljusmanifestation

Domustorget, kl 18.00

Våld mot kvinnor är inte acceptabelt! Allt våld är ett uttryck för makt. Ett sätt att styra och förtrycka en individ till lydnad.

Mäns våld mot kvinnor handlar om sociala och politiska strukturer och inte om genetik.

Män måste ta ett större ansvar!  Historiskt sett har de här frågorna alltid benämnts som kvinnofrågor, något som gett många män en ursäkt att ignorera problemen. Är våldtäkt ett kvinnoproblem när över 99 procent av våldtäkterna utförs av män?

Hatbrotten  har ökat de senare åren! Dessa brott utgör ett angrepp mot de mänskliga rättigheterna och strider mot de grundläggande värderingarna i samhället om alla människors lika värde. Ett hatbrott kan vara allt från ett mord till kränkande klotter på någons husvägg – det är motivet till brottet som avgör om det är ett hatbrott eller inte.

Det är dags att våga låta alla vara med. Vi behöver lära oss respektera varandra, förstå att vi inte alla tänker lika, ser lika ut eller vill leva lika, men det finns plats för olikheter oavsett om det handlar om kön, könsidentitet, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Våra fördomar behöver brytas med hjälp av kunskap om olikheter och förståelse för alla människors lika värde.

Tänd ett ljus, skänk en tanke för alla kvinnor som utsatts för våld!

Arrangörer: RFSL, SSU, Ung Vänster, Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk