Jämlikhet

Privatskolor gör mig ursinnig

Vänsterpartiets ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden, Hanna Awad, ger i en insändare i lördagens Kristianstadsblad sin syn på de privatskolor som vägrar att ta emot flyktingbarn.

Läste i Kristianstadsbladet det hemska uttalandet av den ansvarige för en förskola i privat regi, att de inte tänker ta emot invandrarbarn. Denna förskola som skall öppnas vi högskolan i gamla ”högvaktens” lokaler, är en förskola i montessoripedagogikens namn.

Man kan inte annat än undra hur många gånger Maria Montessori vänt sig i graven, då representanter för skolor i hennes pedagogiks namn yttrar sig på ett sådant exkluderande sätt. Hennes pedagogik grundar sig på att ge barn en struktur som föder trygghet. Denna trygghet leder då i nästa steg till att barn skall ansvara för det egna lärandet och sin utveckling.

Maria Montessori startade en skola i ett fattigt område i Rom, skolan gav fattiga barn i det området möjligheter som de annars aldrig fått. På denna skola fick barnen lära sig saker i den takt som de själva tyckte passade dem. Denna principen kallade Maria för ”spontan självinlärning”, denna nya pedagogik blev då gnistan till att montessoripedagogiken sedan spreds över världen.

Att sedan läsa att man inte tar emot invandrarbarn på montessoriförskolan vid högskolan gör att jag blir ursinnig! Är det inte självklart, att om det är någon som behöver struktur och trygghet, så är det barn som flytt från krig? Om inte den attityden är bevis nog för att privatskolor är ett segregerande fenomen i samhället, så kanske tvivlarna skall ta sig en titt på en av Skolverkets undersökningar i frågan. Där menar man att det är så att friskolor är ett segregerande fenomen i samhället.

Jag menar inte med detta att montessoripedagogiken är den rätta pedagogikformen, och inte heller att den är fel. Montessoripedagogik är en individualistiskt fokuserad form av pedagogik, det vill säga barn arbetar mer självständigt och inte i samarbetsform.

Det finns studier som stöder detta och säger att det resulterar i mer studiemotiverade individer, andra menar att det formar individer till att vara individualister och svaga i det sociala samspelet med andra. I de kommunala skolorna använder man en harmoniserad modell, som innebär lika stora delar självständigt arbete som samspel med andra. Man använder också lärande i lek och socialisering med andra barn.

Det jag ställer mig frågande till är om ledningen i denna förskolan har någon kunskap om Maria Montessori och hennes ideologi, eller är skolor och förskolor i montessoriregi bara ”en bra affärsidé”?

Är då invandrarbarn en icke lönsam kategori?

Skall kommunen finansiera sådana verksamheter med offentliga medel?

Jag tycker att de offentliga medlen hellre skall gå till våra kommunala skolor, så att de också kan ha mindre klasser, bättre lokaler, fler vuxna per barn och inte behöva vända på varje krona för att det skall bli så ultimata lösningar som möjligt för barnen!

Inte alla förskolor som är i privatregi i Kristianstad intar samma attityd vad gällande mottagandet av invandrarbarn.

Förskolorna Anton, simförskolan Sally och Östermalms förskola, har alla gått med att ta emot invandrarbarn. Inte i så stor skala, men de är bättre än de som vägrar.


Hanna Awad

Dela den här sidan:

Kopiera länk