artikel

Bugdet 2021

Ett Kristianstad för alla

 

Här hittar du budgetförslaget

Vänsterpartiet Kristianstad presenterar sin budget för 2021. Fokus ligger på en omfördelning av resurser och en solidarisk finansiering av behoven i hela kommunen.

  • ”Det är hög tid att Kristianstad vågar satsa på skola och utbildning igen. Istället för ständiga nedskärningar vill vi lägga extra resurser för att alla elever skall klara skolan. Vi vet alla att de som har problem behöver stöd tidigt både kring sin skolgång i allmänhet men också stöd i form av elevhälsa, kurator och studievägledare. Erfarenheten säger att de ungdomar som riskerar att hamna rejält snett i livet oftast är de som saknar en fullständig skolutbildning och därmed också all tro på sin egen framtid. När de ofullständiga betygen spärrar chansen till ett jobb med lön att leva på så ökar lockelsen av snabba cash och ett liv utanför samhället”, säger Mikael Persson, Vänsterpartiets gruppledare i Kristianstad

 

Vänsterpartiets budget innehåller satsningar för en sammanhållen offentligt finansierad omsorg, stärkt arbetsmiljö för personalen, ett stopp för nedskärningarna inom skolan och långsiktiga satsningar för de människor som blivit utan försörjning på grund av Coronaepedemin.

 

  • ”Kristianstad har under många år haft många invånare som saknar sysselsättning och i Coronapandemin har detta förvärrats. Långa perioder av arbetslöshet riskerar att påverka hälsan, privatekonomi och psykiskt välmående. För att fler ska kunna hitta ett arbete behöver kommunens åtgärder i form av arbetsmarknadsåtgärder och utbildningar förstärkas. Både det mänskliga och ekonomiska priset när människor fastnar i arbetslöshet är för högt för att någon skall kunna acceptera det”, avslutar Mikael Persson

 

Skattesatsen är föreslagen att läggas på 21,96 kronor, en höjning från dagens nivå med 50 öre.

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk