artikel

Mätning av narkotika i avloppsvattnet

I Kommunfullmäktiges sammanträde (2020-10-13) fick Tekniska nämnden en enkel fråga, om det fanns planer för att göra mätningar av narkotikahalten i kommunens avloppsvatten.

 

Mätningar av kommunens avloppsvatten blir en viktig del i förebyggandet av narkotikabrukandet. Genom att göra mätningar av narkotikahalten i avloppsvattnet kan kommunen göra en uppskattning om var narkotikan förbrukas. Det har visat sig fungera i andra kommuner och kommer fungera i Kristianstads kommun om detta görs på allvar. Mätningarna kan ge en tydligare bild om vilka droger som används och i vilka områden det förbrukas. Svaret från Tekniska nämnden, att mätningar görs är en positiv sak. Mätningar görs på fyra olika platser, frågan är om dessa platser strategiskt lagda för en ordentlig analys? Kommunen måste såklart aktivt arbeta för att motverka narkotikahandeln. Mätningarna måste göras för en seriös analys om läget!

Narkotikamarknaden finns och arbete måste självklart göras med mål att den ska försvinna helt. Det som däremot är en intressant fråga är just, vad som håller igång marknaden? Mikael Persson ställer frågan:

”Vad är det som driver marknaden? Det finns en efterfråga och var finns den efterfrågan?”. Det är efterfrågan som driver marknaden. Därför behöver områdena som brukar narkotikan belysas, kommunen måste veta vilka som köper droger. Försvinner efterfrågan av droger så dör marknaden. Vi vet som sagt var narkotikan säljs men vilka som köper är inte lika klart. Genom en rad seriösa mätningar i kommunens avloppsvatten blir det tydligare var drogerna brukas och vilka köparna är. En ordentlig analys av kommunens avloppsvatten kan göra stor skillnad i det drogförebyggande arbetet.

Narkotikamarknaden måste bort. Resurserna som läggs till förebyggande syfte måste användas på rätt vis. Väktare och poliser får marknaden att flytta på sig och kostar kommunen ännu mer. Långsiktigt så kommer marknaden finnas kvar så länge efterfrågan finns där. Det behöver klargöras var köparna befinner sig, för vi vet redan var säljarna finns. Kommunen kan inte kasta bort resurser arbetet mot narkotikahandeln. Köparna måste bort från gatorna, efterfrågan av droger måste bort. Arbete görs i förebyggande syfte mot narkotikahandeln. Det är en skillnad på var narkotikan säljs, vem som köper den och i vilka områden den förbrukas. Frågan är om kommunen lägger resurserna på rätt plats?

Dela den här sidan:

Kopiera länk