artikel

Vänsterpartiet vill ha samordnade offentligt drivna vårdboenden i Skåne

Nu lägger Vänsterpartiet i 13 kommuner förslag på kommunalt drivna boenden i Kommunförbundets regi.

 

– Som systemet ser ut idag upphandlar Kommunförbundet de flesta boendeplatser, vilket både gör att det kan finnas risk för konkurser och kortsiktiga förändringar samtidigt som skattepengar går till vinst till företagen. Med egna boenden kan man se till att verksamheten blir långsiktigt hållbar och att målgrupperna kan få de behandlingar de behöver utan att enstaka kommuner behöver bära risken med kostnad för tomma platser. Samordning kring olika risker, så som nu under Coronaepidemin, skulle också förenklas med en ägare istället för många olika. Det blir en trygghet för målgrupperna, menar Mikael Persson, gruppledare för Vänsterpartiet i Kristianstad.


Mikael Persson, gruppledare Kristianstad

 

Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar av olika privata verksamheter. Tidigare upphandlingar har rört vårdboenden, särskilda boenden för äldre, LSS-boenden, HVB-hem, missbruksvård m.m., platser kommunerna sedan anlitar utifrån ramavtalet. Kommunförbundet har på så vis redan huvudansvaret, men Vänsterpartiet vill hellre att upphandlingen uteblir och förbundet kan stå för ägarskapet.

– Kommunförbundsägda boenden ger större möjlighet för kommunerna att vara flexibla och hantera snabba förändringar i behovet av antal platser, säger Fanny Söderlund, ordförande för Vänsterpartiet i Kristianstad.


Fanny Söderlund, Ordförande Kristianstad

 

Med gemensamt boende kan vi trygga anställningstryggheten för personalen och låta de boende få möta personal med den specifika kompetens de behöver. Samtidigt vet vi att skattepengarna går direkt in i verksamheten och inte ut till ett bolag, menar hon.

Boendeplaceringarna bekostas i det nya förslaget av de kommuner som använder platserna, medan Skånes samtliga kommuner garanterar kostnaderna för de eventuellt obesatta platsernas. Ena året kan det vara vissa kommuner som behöver platser, andra år är det andra kommuner.

Idag finns ett offentligt ägt bolag, VoB Syd AB, som ägs av Kommunförbundet Skåne och Kommunalförbundet Kronoberg. De arbetar med verksamheter inom individ- och familjeomsorg. Detta bolag är ett exempel på verksamhet som Vänsterpartiet vill ska utvecklas.

Dela den här sidan:

Kopiera länk