Val

Nominering till nämnder

Nu har den politiska kartan fastställts, Alliansen med Moderater, Liberaler, Centerpartister och Kristdemokrater kommer styra Kristianstad i minoritetsstyre. Vi har gjort en valteknisk överenskommelse med Socialdemokraterna vilket innebär vi får ersättarplatser i minst 2 nämnder, Omsorgs- och Utbildningsnämnden utöver Kommunstyrelsen.
Utökas Arbete och välfärdsnämnden så får vi även där en ersättarplatser. Även om det beslutas om att inte utöka Arbete- och Välfärdsnämnden så bör vi ändå välja en person.
Vår förhoppning är att kunna välja representanter till alla dessa fyra poster på medlemsmötet den 7 november. Valberedningen önskar därför få in nomineringar till alla poster snarast – senast den 3 november.
Lättast nominerar du genom att skicka ett mail till: [email protected].
För att underlätta valberedningens arbete bör den eller de personer Ni nominerar har tillfrågats om de accepterar Er nominering.
För Vänsterpartiet Kristianstad
gm Jan Nordström

Dela den här sidan:

Kopiera länk