• Hem
  • Vårt Partiprogr...
sida

Vårt Partiprogram och stadgar

Vi har ett partiprogram som med längre och mer utförliga resonemang klargör vår ideologiska grund och vad vi vill, både på lång och kort sikt. Partiprogrammet beslutas av partikongressen.

Partikongress

  • 78. Partikongressen är partiets högsta instans. Den genomförs som programkongress (§ 101), valårskongress (§ 102) och extra kongress (§ 81).
  • 79. Partikongress genomförs vartannat år på tid och plats som beslutas av partistyrelsen. Programkongress genomförs vart fjärde år. Den behandlar program-, stadge- och organisationsfrågor samt inkomna motioner. Mellanliggande kongress, valårskongress, behandlar partistyrelsens förslag inför de allmänna valen och partistyrelsens förslag i övrigt. Partiföreningar och distrikt kallas till programkongress och valårskongress senast sex månader före dess genomförande.

Här kan du ta del av

Partiprogram

Stadgar

Dela den här sidan:

Kopiera länk