sida

Länkar

På den här sidan hittar du länkar till andra platser på nätet, som ligger i linje med vår ideologi och värdegrund och som därför kanske kan vara av intresse också för dig.

De flesta av er som läser detta har redan bokmärken till de flesta av länkarna nedan, men för dig som är ung och med ett nymornat intresse för samhälle och politik, kan det vara bra med en samling vettiga sidor att själv botanisera vidare på.

Överst finns Media, för där kan du ta del av olika röster om aktuella företeelser. Därefter kommer länkar till Vänsterpartiet och närstående i Sverige. Miljö kommer därnäst, vänsterpartiet är ett miljöparti!

Ekonomi är intressant, där lägger jag länkar av intresse.

Kunskap står oftast att finna i böcker och böcker ges ut av förlag. Olika förlag kan ha olika profiler på sin utgivning. Efter ekonomilänkarna kommer du till några Förlagslänkar.

Sist kommer länkar till Andra organisationer som kan intressera dig. Det finns naturligt många fler, men vi har stannat här. Olika media eller organisationer tar upp olika saker och det är bra att skaffa sig en överblick och ta del av olika skribenters val av ämnen och perspektiv. Det är bildande!

Kolla runt och bilda dig!

Media

Flamman     

”Flamman är en oberoende socialistisk nyhetstidning, utgiven sedan 1906. Redaktionen ligger i Hökarängen, söder om Stockholm, men tidningen kommer ut i hela landet. En liten del av vårt nyhetsmaterial finns också fritt tillgängligt på www.flamman.se.”

Aftonbladet

Aftonbladet är tillgänglig på nätet (till skillnad från DN-debatt) och kultursidan, ledarsidan och debattsidan (som är s-märkta, är värda ett besök då och då.

ETC

ETC ger ut Dagens ETC och Nyhetsmagasinet ETC. Dagens ETC kommer ut på nätet 7 dagar i veckan, på papper 5 dagar i veckan. Nyhetsmagasinet ETC kommer med 2 nr i veckan, papper på fredagar och på nätet om söndagar. Tidningarna är oberoende rödgröna och skriver insiktsfullt om bl.a. ekonomi, miljö och energi, förutom om aktuella politiska frågor. På Dagens ETC’s ledarsida skriver, förutom Johan Ehrenberg, bl.a. Andreas Gustafsson, Göran Greider, Somar al Naher, Veronika Palm och Birger Schlaug.

Arbetet

”Arbetet (tidigare LO-tidningen) kommer ut i pappersform en gång i veckan och uppdateras dagligen på webben.Tidningen bevakar hela arbetsmarknaden och vänder sig till fackliga företrädare, arbetsmarknadens parter samt politiker och opinionsbildare. Sedan 2015 är Arbetet en del av LO Mediehus där även förbundstidningarna Fastighetsfolket, Handelsnytt, Kommunalarbetaren och Sekotidningen ingår.
Redaktionen arbetar självständigt och oberoende från LO.”

Kommunalarbetaren

”Kommunalarbetaren ges ut av  Svenska Kommunalarbetareförbundet för att ge alla medlemmar en allsidig och aktuell journalistisk bevakning av samhällsfrågor, yrkesfrågor och fackliga frågor, som är viktiga och relevanta för läsarna och förbundet. Primärmålgrupp är medlemmar i Kommunal.”

Dagens Arbete

”Dagens Arbete är en tidning för medlemmar i fackförbunden IF Metall, GS och Pappers. Arbetslivets villkor är vårt huvudfokus, både i magasinet och på webben.”

Proletären

Proletären är organ för Kommunistiska partiet, som vi ibland har samarrangemang med, t.ex. kring 1:a maj.

Arbetaren     

”Arbetaren är en nyhetstidning som getts ut oavbrutet sedan 1922. Tidningen ges ut av Arbetaren Tidnings AB, som ägs av fackförbundet SAC-Syndikalisterna.”

Magasinet §

”Varför ge ut ett kriminal- och rättsmagasin? För att vi sett ett behov. Och för att vi är trötta på att bara läsa polisens versioner av vad som har hänt.” Intressanta krönikor av bl.a. Andreas Magnusson, Börje Carlsson och Dick Sundevall.
I magasinet finns det många kritiska inlägg om polisen och dess organisation.

Kristianstadsbladet

Kristianstads Lokaltidning. Ibland kan du dock även läsa våra insändare här.

Katalys

”Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning.
Värderingsmässigt står vi på LO-medlemmarnas sida.

Katalys startades på initiativ av 6F – fackförbund i samverkan. 6F utgörs av LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.”

Chef för Katalys är Daniel Suhonen, som du säkert sett och hört i TV-debatter eller på Aftonbladets ledarsida.

Dagens Arena

”Vi står på tre ben – opinion, nyheter och fördjupning, och förmedlar dessa utifrån ett oberoende, radikalt och progressivt perspektiv. Obunden, eftersom vi inte är lojala med partier eller organisationer, utan med våra värderingar. Radikalt i meningen att de grundläggande värderingarna om jämlikhet, jämställdhet, social rättvisa, demokrati och frihet står i förgrunden. Progressivt i betydelsen att vi ser med nyfikenhet på vår samtiden.”

Arbetsvärlden

”Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden som lanserades i oktober 2014. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion. Tidningens primära målgrupp är personer som jobbar med arbetsmarknadsfrågor: i politiken, för arbetsmarknadens parter, på myndigheter eller i media.”

Röd press

”Röd Press är en svensk radikal socialistisk och feministisk tidskrift. Tidningen utges av Vänsterpartiets ungdomsförbund, Ung Vänster, sedan 1982.” ur Wikipedia

Internationalen

”Internationalen är en veckotidning som ges ut av Socialistiska partiet. Tidningen hette mellan 1971 och 1974 Mullvaden. Bland tidningens chefredaktörer genom tiderna märks Stieg Larsson och Håkan Blomqvist.” ur Wikipedia

Ottar

Ottar är en sexualpolitisk tidning som utkommer med fyra nummer per år. Artiklarna och reportagen behandlar bland annat frågor som sexuella rättigheter, abort, familjepolitik och intersexualitet i Sverige och i världen. I juni 2001 bytte tidningen RFSU Bulletinen namn till det gamla tidskriftsnamnet Ottar. Namnet kommer från RFSU:s grundare Elise Ottesen-Jensen, känd som Ottar, för att påminna om hennes gärning.” ur Wikipedia

”Politism är en antirasistisk, feministisk, maktkritisk sajt som arbetar för ökad jämlikhet.Vi står till vänster, men är inte lojala med något parti. Vi vill kritisera de som har makten, vare sig de sitter i regeringsställning eller har makt i andra sammanhang. Vi vill också försöka vara ödmjuka inför vår egen makt, som publicister med en arena eller bara som privilegierade individer med goda förutsättningar att påverka vårt liv, och andras.” ur Om Politism

Global politics

”Global Politics är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.”

FiB Kulturfront

”Folket i Bild/Kulturfront: För yttrande- och tryckfrihet, för en folkets kultur och antiimperialism sedan 1971 och med start 1934.
Oberoende och utan presstöd sedan 1971.”

Frihet (SSU:s tidskrift)

Vänsterpartiet och närstående

Vänsterpartiet

Vårt nationella forum för rikspolitiken. Här ansöker du om medlemskap i partiet. Här är en länk till Vårt partiprogram

Vänsterpartiet Skåne

Region Skåne är landstinget i Skåne som ansvarar för bland annat sjukvård, kollektivtrafik, kultur, näringslivspolitik med mera. Vänsterpartiet är under perioden 2014-2018 represresenterade med 8 ordinarie ledamöter i regionfullmäktige och sitter sedan 2006 i opposition.

Ung Vänster

Vårt ungdomsförbund.

Vänsterns studentförbund

Vänsterns Studentförbund (VSF)  är ett självständigt, partipolitisk obundet, studentförbund, som vill samla en bred vänster. Vi organiserar studenter och doktorander i kampen för ett klasslöst, demokratiskt samhälle, fritt från könsförtryck och rasism. Vi är en organisation vars hela grund vilar på medlemmarnas engagemang – därför är varje medlem ovärderlig för oss.”
Kanske något för dig som studerar på universitet eller högskola?

Kvarnby Folkhögskola

Bona FHS i Motala och Kvarnby FHS i Malmö var tidigare Vänsterpartiets folkhögskolor. Efter konkurser ombildades de till ekonomiska föreningar och är numera partipolitiskt oberoende, men med ett starkt vänsterperspektiv. Delägarna är vänsterorganisationer och privatpersoner.

”Skolan har så kallad allmän kurs som läses i huvudsak för att ge allmän behörighet för högskolestudier. Allmän kurs läses normalt istället för komvux. Skolans allmänna kurs ligger i Kvarnby by. Skolan har också serietecknarkurser, politiska kurser, bland annat i samarbete med Ung Vänsteroch distanskurser. Skolans värdegrund hämtas från arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, miljö- och solidaritetsrörelserna. Enligt skolan är jämlikhet, rättvisa och demokrati grundläggande värden.” ur Wikipedia

Skolan har bl.a. kurser i spanska i samarbete med Svensk-Kubanska föreningen och  delvis förlagda till Kuba.

Miljö

SNF (Svenska Naturskyddsföreningen)

Naturskyddsföreningen bevakar bl.a. den helt avgörande klimatfrågan, och granskar också politikernas arbete ur miljöaspekter. Vänsterpartiet har i årets granskning, tillsammans med Miljöpartiet, visat sig vara det parti som har bäst miljöpolitik.

Klimatsverige – Ett nätverk för klimatet

”Nätverket KlimatSverige samlar organisationer och enskilda som tar klimatforskningens varningar på fullt allvar. Vi vill att Sverige går före i en snabb och rättvis global omställning till ett samhälle som respekterar planetens ekologiska och klimatmässiga gränser.”

Klimatriksdagen

”Klimatriksdagens främsta uppgift är att rösta fram bra klimatförslag, som lämnas över till Sveriges riksdag. Var och en kan skriva en motion, ett förslag som man tycker är en nödvändig del av en framtida hållbar svensk klimatpolitik.”

Jordens vänner

”Jordens Vänner är en svensk miljöorganisation som arbetar för miljö och solidaritet. Jordens Vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation med drygt två miljoner medlemmar i 76 länder.” ur Wikipedia

Greenpeace

Behöver knappast någon presentation.

WWF 

”Världsnaturfonden WWF (engelska: World Wide Fund for Nature, ursprungligen World Wildlife Fund) är en internationell organisation inom naturvård. Den bildades 1961 och är en partipolitiskt obunden ideell organisation. Internationellt sett är den en av de största privata miljö- och naturvårdsorganisationerna.” ur Wikipedia

 

Ekonomi

Ekonomihandboken

Detta är något så unikt som en handbok som gör nationalekonomi begripligt för icke fackutbildade ekonomer. Allt i politiken kretsar kring ekonomi och du är helt utlämnad till olika experttyckare om du inte har skaffat dig lite eget hum om vad de pratar om. Det kan du skaffa dig genom att läsa Ekonomihandboken,  av Johan Ehrenberg och Sten Ljunggren.

Fair Finance Guide

”Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ som granskar hur hållbart banker investerar och lånar ut pengar. I Sverige granskas de sju största bankerna samt två mindre banker, Ekobanken och JAK Medlemsbank, som har valt att prioritera hållbarhet i sin verksamhet.”

Schyssta Pensioner

”Schyssta Pensioner samlar flera organisationer som vill se nya regler för AP-fonderna så att våra pensionspengar investeras med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål. Organisationerna deltar i kampanjen utifrån de frågor som de fokuserar på. Alla organisationer står inte alltid bakom alla analyser eller specifika fall och frågor som lyfts.”

Sveriges konsumenter

”Vi arbetar för ALLA konsumenters rätt till skydd, inflytande och möjlighet att göra medvetna och hållbara val. Det gör vi inom olika områden som livsmedel, hälsa, integritet, reklam, finansiella tjänster, digitala tjänster och energi. Via lobbying och påverkan ökar vi konsumenternas makt och skydd i samhället och verkar för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar konsumtion.”

Böcker

Det finns många bra böcker om intressanta ämnen om man kollar runt. Här nedan är några förslag att titta närmare på.

Karneval förlag

Leopard förlag

Ordfront förlag

ETC förlag

Katalys

Celanders förlag

Federativs förlag

Andra organisationer

Nätverket för gemensam välfärd

”Nätverket för gemensam välfärd drivs av organisationer och enskilda som verkar för en utveckling och vitalisering av den gemensamma välfärden. Vi vill att sjukvård, skola, omsorg, el- och vattenförsörjning, post, telekom och kollektivtrafik ska ingå i en långsiktig samhällsplanering som grundar sig på jämlik och trygg tillgång, hög kvalitet, miljöhänsyn och rimliga arbetsvillkor. Vi vill leva i ett land och i en värld där välfärdstjänster betraktas som mänskliga rättigheter och inte som varor på en marknad!”

Skiftet

Skiftet är den partipolitiskt oberoende folkrörelsen som kopplar samman och sammanför människor både framför skärmen och ute på gatan för ett mer rättvist Sverige. Vi vet att när folk jobbar tillsammans hörs våra röster och vi kan ställa makten mot väggen.

Stoppa fusket

”På Stoppafusket berättar vi vad som händer i oseriösa utlandsregistrerade företag (ofta har de svenska ägare) som är verksamma i Sverige. Hur de fuskar med skatter och avgifter och därigenom konkurrerar ut seriösa företag.
Vi berättar också om de utlandsregistrerade företagens svenska kunder. Hur de, i jakten på maximal vinst, använder sig av gästarbetare som tjänar en bråkdel mot vad svenska arbetare gör. Som jobbar långt fler timmar än vad arbetstidslagstiftningen tillåter. Som inte får sjukpenning när de är sjuka. Som inte får den pension de är berättigade till. Behandlingen av de utländska arbetarna är i grunden ren och skär rasism.”

EXPO

”Expo är en religiöst och partipolitisk obunden antirasistisk stiftelse. Vi arbetar för ett öppet demokratiskt samhälle genom att motverka rasistiska organisationer och idéer.”

Varken hora eller kuvad 

”Varken hora eller kuvad (VHEK) bildades som ideell förening år 2005 och är en avdelning av den internationella organisationen, Ni Putes Ni Soumises, som bildades i Paris 2003. Varken hora eller kuvad är en partipolitiskt och religiöst obunden feministisk och antirasistisk gräsrotsrörelse. Föreningens grundsten är demokrati.”

Hedersförtryck.se

”Sidan hedersfortryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t ex barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.”

Svenska Freds-och skiljedomsföreningen

”Den 2 april 1883 grundades det som i dag är världens äldsta ännu aktiva fredsförening – Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Den startade som en reaktion mot planer på ökade försvarskostnader av 42 riksdagsledamöter.”

SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute)

”SIPRI is an independent international institute dedicated to research into conflict, armaments, arms control and disarmament. Established in 1966, SIPRI provides data, analysis and recommendations, based on open sources, to policymakers, researchers, media and the interested public. Based in Stockholm, SIPRI is regularly ranked among the most respected think tanks worldwide.”

Svenska FN-förbundet

”Vi är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna.”

FN-stadgan

IKFF – Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet

”Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en feministisk fredsorganisation som arbetar för att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser. Vi arbetar med att lyfta konfliktförebyggande arbete, FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet samt nedrustning. Vi arbetar på lokal, nationell och internationell nivå.”

Nej till NATO

”Föreningen Nej till NATO som är en fredsorganisation arbetar för att återställa och försvara Sveriges alliansfria och neutrala utrikespolitik som tjänat oss väl i över 200 år. Vi vill förhindra att Sverige blir medlem i militäralliansen NATO. ”

Palestinagrupperna i Sverige

”Palestinagrupperna i Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som bildades 1976 genom samgående av lokala Palestinagrupper.”
”PGS syfte är att verka för bredast möjliga stöd åt det palestinska folkets rätt till självbestämmande och nationellt oberoende, politiskt genom opinionsbildning, ekonomiskt och humanitärt genom Palestinainsamlingen.”

Svensk-Kubanska föreningen

”Hemsidan för solidaritet med det socialistiska Kuba och det progressiva Latinamerika.” (deras egen presentation)

”Svensk-kubanska föreningen är en Sverigebaserad partipolitiskt obunden vänskapsförening med målsättningen att ”stödja den socialistiska revolutionen på Kuba och det kubanska folkets kamp mot imperialismen samt att främja kontakter och samarbete mellan de svenska och kubanska folken”.” ur Wikipedia

Föreningen har ett samarbete med Kvarnby FHS kring studier i spanska, delvis  på Kuba.

Amnesty

”Amnesty International är en global organisation som kämpar för alla människors lika värde. Vi arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Amnesty International är en global rörelse med 2 miljoner medlemmar och givare, drygt 100 000 finns i Sverige. Under ett år agerar ytterligare 5 miljoner människor, runt om i världen, för mänskliga rättigheter. Huvudkontor är det internationella sekretariatet i London med drygt 400 anställda.”

Republikanska föreningen

”Monarki går inte ihop med demokrati eftersom rollen som statschef går i arv inom en och samma släkt. Statschefen ska tillsättas på ett demokratiskt sätt efter kompetens och duglighet.” från hemsidan
”Vänsterpartiet vill avskaffa monarkin. Till dess att det sker kräver vi att anslaget till kungahuset minskar, att utgifterna redovisas samt att kungens åtalsimmunitet avskaffas.” från Vänsterpartiets hemsida
Läs mer i riksdagsmotionen Avskaffa monarkin
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/avskaffa-monarkin_H5022120

Humanisterna

Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik. Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar.”

RFSU

”RFSU kämpar för att alla ska få välja om och när de ska ha sex, gifta sig eller skaffa barn. Vi vill se en fungerande förlossningsvård för alla oavsett var i landet man lever. Både nationellt och lokalt jobbar vi med att försvara rätten att vara, välja och njuta.”

Hela Sverige skall leva

”Vårt mål är mycket enkelt: balans mellan stad och land.Balans har vi uppnått när det finns lika goda utvecklingsmöjligheter på landsbygderna och i städerna.”

Sveriges kvinnolobby

”veriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse. Under vårt paraply finns 47 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället.”

Fredrika Bremer förbundet

”Fredrika Bremer Förbundet är en partipolitiskt och religiöst oberoende medlemsorganisation som verkar för jämställdhet. Vår vision är jämställdhet i hem, yrkesliv och samhälle. Förbundet har funnits sedan 1884.”

Kvinna till kvinna

”Kvinna till Kvinna ger kvinnor möjligheten att ta makten över sina egna liv. Vi synliggör kvinnors kamp för fred och mänskliga rättigheter. Med våra 100 partnerorganisationer på plats i 20 länder runt om i världen är vi en av världens främsta kvinnorättsorganisationer.”

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk