Vänsterpartiet

Partiledardebatten i SVT

Debatten var upplagd så att man hade ett antal ämnen att debattera. Varje ämne inleddes av en debatt mellan två av partiledarna och sedan fick de andra komma in. Eftersom jag denna gång koncentrerade mig på att skriva blev det inga svordomar, ingen upprördhet över att man inte talade sanning eller valde sin sanning, inte lyssnade på varandra, avbröt och pratade i mun och att debattledarna inte var tillräckligt aktiva med att avbryta, komma med fakta osv. För en gångs skull orkade jag höra hela debatten, annars brukar jag klara max 10 minuter. Ta del av mitt referat nedan!

Klimat – Löfvén mot Ulf K.

Kristersson ljuger när han säger att vi inte har elkapacitet. det är tydligt att han bara vill ha kvar kärnkraften.

Löfvén har rätt när han säger att det är överföringskapacitet som fattas och  att vi har elöverskott som exporteras.

Bolund pratar om biobränslen och att höja bensinskatten. Förstår att vattenkraften jämnar ut elförbrukningen.

Lööf pratar om mer biobränslen och att värna landsbygden, dvs att inte höja bensinpriset. Viktigt med forskning och innovation. Vindkraften byggs nu på marknadsmässiga villkor.

Sabuni vill inte heller höja bensinskatten, istället elektrifiera trafiken. Bara bidrag till elbilar. Vill ha kärnkraft.

Åkesson värnar också landsbygdsborna och vill inte höja bensinpriset. Vill också behålla och utveckla kärnkraften. Tycker att målen ör orealistiska. Pratar om generation IV kärnkraft.

EBT vill inte heller höja bensinpriset. Vill värna kärnkraften.

Jonas Sjöstedt stöder regeringen i bensinpriset. Vill satsa på kollektivtrafiken. Inga nya fossilbilar efter 2025. Ingen utbyggnad av Arlanda, Inget nytt Preemraffinaderi. Marknaden tror inte på kärnkraft. Utbyggnad sol och vind.

Löfvén vill satsa på laddstolpar och bonus-malus. Konstaterar att det är ok för marknaden att bygga ny kärnkraft, men man vill inte.

Ulf K. vill använda resurser internationellt för att sänka co2-utsläppen där.

Migration – Sjöstedt mot Sabuni

Sabuni vill ha långsiktig, hållbar förutsebar lag. Värnar asylrätten. Inga tillfälliga lagar. Integrationspolitik med värdegrund och språkkrav. Kritiserar parallella samhällen och segregationen. Kritiserar V för att Kakabaveh sparkades.

Sjöstedt pratar om krigen och flyktingar. Värna asylrätten, dela ansvaret både inom Europa och mellan kommunerna i Sverige. Ordning och solidaritet. Ge permanent uppehållstillstånd och återförening. Vill ha reglerad invandring. Kritiserar arbetskraftsinvandringen. Försvarar gymnasielagen. Kritiserar biståndet till Turkiet för flyktingmottagandet.

Löfvén vill minska invandringen, ha gemensamt ansvar för EU och världen, pratar om EU27. Värnar asylrätten, men vill minska mottagandet utifrån Sveriges storlek. Hållbar invandring, inte som 2015. Vill ha EU-regler på plats. Kritiserar EBT för att hon inte ville vara med i utredningen. Vill att de invandrade får utbildning och kritiserar Sd för att de drar ner på detta. S och V oense om Turkietpengarna.

Bolund vill se rättvis asylpolitik och ansvar. Kritiserar oppositionen för att de inte vill ha anhöriginvandring.

Ulf K. kritiserar regeringen för ökande invandringen. Vill minska invandringen och anhöriginvandring. Vill att man skall kunna försörja sina anhöriga först innan man får ta hit dem.

Åkesson vill ha stopp för invandringen. Vill inte ha en gemensam EU-fördelning. Vill ha kravbaserad integrationspolitik med incitament i stället för bidrag.

Lööf står upp för asylrätten och vill ha reglerad invandring. Vill samarbeta och kompromissa. Vill ha samma politik som övriga EU-länder. Vill ha kvotflyktingar. Försvarar anhöriginvandringen. Vill ha intensivår med språk och yrkesutbildning.

EBT vill minska invandringen med 40 %.  Harmonisera lagstiftning med övriga nordiska länder. Angriper M, S och Sd som hon tycker har samma politik, för att de inte samarbetar.

Delat land, hur skall pengarna räcka – Lööf mot Åkesson

Åkesson vill ha mer pengar till kommunerna. Kommunerna vill ha generella bidrag, inte riktade. Välfärden viktig. Vill se riktade och generella stöd. Vill att staten tar ett större ansvar och kanske tar över ansvaret för skola och sjukhus. Ytterligare invandring räddar inte välfärden. Håller med om att skatteutjämning behövs för att stärka svaga kommuner.

Lööf vill ha ett enat land. Kritiserar Sd för budgeten. Försvarar regeringens politik. Vill skjuta till mer pengar. Värna jämlik sjukvård och mödravård i hela landet. Vill inte ha statlig vård. Makten skall ligga nära. Tar upp att vi behöver fler medarbetare inom välfärden. Skall vi få något gjort måste vi göra det gemensamt. Rabblar centerns politik. Rätt att välja slutenvård i hela landet. Påpekar att V släppte fram regeringen och därför inte behöver klaga över att värnskatten försvinner. Tycker inte att Sjöstedt är trovärdig.

Löfvén prioriterar alltid välfärden. Vill ge mer resurser till kommunerna. Betonar akten av resurser till utbildning för att få fler i arbete. Försvarar regeringens politik och att de tog ansvar för januariöverenskommelsen. Betonar att det behövs personal för att korta köerna. Håller med om att det behövs bättre styrning inom sjukvården. För stora skillnader mellan stad och land.

Sjöstedt kritiserar regeringen för skattepolitiken med skattesänkningar för de rika. Vill höja skatterna, då räcker pengarna. Kritiserar Löfvén hårt! Betonar utbildningssatsningar inom sjukvården. Liknar Magdalena Anderssons budgetvandring vid en golgatavandring. Kritiserar värnskatten. Säger att Sd har rasismen som affärsidé, vilket får Å att gå en liten runda i rummet.

Sabuni försvarar skattesänkningarna. Tycker inte om skatteutjämningen mellan kommuner. Vill förstatliga skolan. Fler vårdcentraler och i hela landet, kontinuitet, bättre styrning. Försvarar värnskatten. Menar att t.ex. läkare väljer att arbeta mindre för värnskattens skull.

Ulf K. pratar om mer pengar  till kommunerna och mer poliser. Vill inte ha kommunal utjämning. Tar upp att statsbidragen inte räcker för migrationen i kommunerna eftersom det tar mer än 2 år för dem att komma i arbete. Lägger mer pengar på barn- och ungdomspsykiatri och cancervård.

Bolund vill prioritera välfärden. Vill att alla skolor skall bli bra skolor. Statliga jobb till landsbygdskommuner och annan service. Försvarar utjämningsbidraget. Lyfter den psykiska ohälsan bland unga och mer resurser till psykiatrin.

EBT pratar om de regionala skillnaderna inom sjukvården. Kritiserar vårdköerna.

Kriminalitet – EBT mot Bolund

Debatten kretsar mycket kring straffrabatten för unga, vilken de borgerliga vill avskaffa.

EBT Pratar om att sätta brottsoffret i centrum och tar upp otrygghet, sexualbrott och inbrott. Kritiserar Mp för att de inte vill ta bort straffrabatt etc. Vill ha bort alla straffrabatter.  Vill också ge socialförvaltningarna mer stöd och befogenheter.

Bolund vill lyssna på polisen och ta krafttag mot kriminaliteten. Vill ha fler poliser. Kritiserar att Kd lämnade förhandlingarna. Försvarar och lyfter fram samtyckeslagen. Vill satsa på ett samhälle som inte skapar ungdomskriminalitet. Vill ge socialtjänsten större befogenheter att gå in.

Jag noterar att Agenda bara visar statistik över skjutningar, inte över total brottslighet eller dödligt våld oavsett vapen.

Ulf K. vill ha bort straffrabatter. Vill att kriminalvården tar över en del uppgifter från socialvården, oklart vilka.
Tycker att den viktigaste preventiva åtgärden är att låsa in grova kriminella. Socialtjänsten klarar inte av grovt kriminella 15-åringar.

Löfvén försvarar den överenskommelse man gjort. Vill ta bort rabatt för grova brott, inte för alla. Betonar andra åtgärder än fängelse.

Sjöstedt vill lyssna till vetenskap och kriminalvård. Kritiserar M för neddragningar i Gbg inom t.ex. skola. Tar upp vikten av att skolan ser riskbarn, men resurserna räcker inte till för arbetet.

Åkesson tycker att de som är inlåsta kan inte begå brott. Samhället måste skyddas från brottslighet. Vill slå ner på den lätta brottsligheten. Håller med om socialtjänstens arbete. Menar att allt detta är ett integrationsproblem. Anklagar regeringen.

Sabuni vill återupprätta rättsstaten, med fler poliser, punktmarkering a v kriminella, jourdomstolar för unga brottslingar mm. Vill ta bort all straffrabatt. Vill att staten tar över finansieringen av sociala åtgärder för unga kriminella.

Lööf hade gärna tagit bort mer av mängdrabatt men hänvisar också till forskningen. Försvarar att C är kvar i samtalen om kriminalitet och straff.

Min kommentar:
Politikerna dansar sin vanliga dans, pratar fort och mycket och för som vanligt inget samtal.

EBT ser hela tiden arg ut och låter så också. Annie Lööf vill verka ansvarsfull och rabblar gärna centerns politik, Sjöstedt är på hugget i kväll och angriper Löfvén och Åkesson hårt vid något tillfälle. Bolund vill ge ett seriöst intryck och är mycket allvarlig. Löfvén visar tålamod när han blir avbruten av EBT och försvarar regeringsbildningen med ansvarstagande. Vill inte prata om värnskatten. Ulf K. pratar väldigt mycket om kärnkraft liksom EBT om vårdköerna.

Man har lagt upp sin strategi och drar sina käpphästar, men som tittare blir man faktiskt klokare av att läsa på och tänka själv.

Rolf Nilsson

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk