Demokrati

Nominera till nämndeman

Vänsterpartiet Skåne ska välja nämndemän till kammarrätt, förvaltningsrätt och hovrätt.

Medlemmar i Vänsterpartiet har möjlighet att skicka in sin egen nominering till dessa uppdrag till distriktets valberedning senast måndagen den 17 juni på mailadress [email protected] (valberedningen tar endast emot nomineringar till denna adress).

Valberedningen tar fram ett förslag som distriktsstyrelsen fattar beslut om i augusti. Sedan väljs nämndemännen av regionfullmäktige i september.

Information om respektive uppdrag finns på:
http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Kammarratt/

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Hovratt/

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Forvaltningsratt/

Björn Brynolfson, partimedlem i Vänsterpartiet Kristianstad, är nämndeman i Förvaltningsrätten och beskriver sin resa som följer:

”Jag har varit nämndeman sedan 2015 vid Förvaltningsrätten i Malmö. Innan detta uppdrag hade jag ingen aning om vad de sysslade med. Numera ser jag de dagar som nämndeman där som de mest intressanta, spännande och lärorika tillfällena i livet. De innehåller så mycket som man annars bara läser i tidningar eller ser på film. Allt ifrån libanesiska prinsar som söker asyl för att de inte är säkra i Libanon, familjer på flykt från krig och förföljelse, överklaganden av indragna körkort, omhändertaganden av barn och ungdomar som far illa i sina hem och allt däremellan. Det finns gånger som jag inte mått bra av att vara med och ta beslut som innebär stora saker i personers och familjers liv. Jag funderar ibland om vem jag är som kan ta dessa beslut, å andra sidan så vet jag att om inte jag är med och gör det så gör någon annan det och då är jag inte säker på att de har samma humanistiska och likvärdiga sätt att se på människorna vars liv påverkas av våra beslut”. 

Notera att kammarrätten sammanträder i Göteborg och de andra rätterna inom Skåne. Du kan inte sitta i tingsrätt och hovrätt samtidigt eftersom hovrätten prövar fall som varit i tingsrätten.

Jan Nordström

Vi beslöt på vårt styrelsemöte måndag 3/6 att från Kristianstadsavdelningen nominera Björn Brynolfsson till nämndeman i  Förvaltningsrätten.

Rolf Nilsson

Dela den här sidan:

Kopiera länk