Ideologi

Normkritik och religiösa samfund

Normkritik innebär att man förhåller sig kritiskt till och vågar ifrågasätta företeelser som kan ha olika bakgrund, t.ex. religion eller kultur. Tyvärr finns det en rädsla bland vänsterfolk att förhålla sig normkritiskt av rädsla att framstå som rasister eller höger i största allmänhet. Ett exempel är ifrågasättande av hederskultur som innebär oönskade konsekvenser för de individer som är utsatta.

Ett annat exempel är religiösa påbud. Vi kan nu läsa om att yazidierna, som nyss utsatts för folkmord av IS, själva beslutat att barn till yazidiska kvinnor, vilka kommit till världen genom våldtäkt, inte kan/får tillhöra det yazidiska samfundet. Kvinnorna är välkomna tillbaka, men inte barnen.

Vad tycker vi om en sådan inställning?

Läs här!

En annan företeelse med religiösa förtecken är när människor som tillhör ett visst trossamfund inte tillåts gifta sig med medlemmar av ett annat, eller inte tillåts att lämna sin religion. Detta är sådant som förekommer inom Islam och Judendom.

Läs här! om en judinna som vill gifta sig med en kristen.

Läs här! Så svara en kristen organisation.

Läs här! Så här skriver katolik.nu

Läs här! Islamguiden.com

Inte helt enkelt och pratar vi om de ortodoxa, oavsett religion blir det ännu svårare.

Läs här om Saudisk skilsmässor!

Att lämna sin religion heter med ett fint ord Apostasi och här finns olika syn på vad det kan få för konsekvenser.

Läs här i Wikipedia!

Läs här vad en svensk imam säger!

Allt detta är svårt att förstå för en svensk sekulär ateist, men att diskutera och ifrågasätta sådant som kan innebära straff eller trakasserier eller förbud och inskränkningar i den personliga friheten måste vi göra i en sekulär demokrati.’

Rolf Nilsson

Dela den här sidan:

Kopiera länk