Kriminalpolitik

Rehabilitering, inte hämnd

Mikael Persson svarar i Kristianstadsbladet den 30/8 på Barbara Trusz insändare, som ifrågasätter Vänsterpartiets kriminalpolitik. Mikael menar bland annat att för Vänsterpartiet handlar det om att rehabilitera brottslingar tillbaka tillbaka till samhället, inte att utkräva hämnd för de brott som begåtts.

Mikael Persson svarar i Kristianstadsbladet den 30/8 på Barbara Trusz insändare, som ifrågasätter Vänsterpartiets kriminalpolitik. Mikael menar bland annat att för Vänsterpartiet handlar det om att rehabilitera brottslingar tillbaka tillbaka till samhället, inte att utkräva hämnd för de brott som begåtts.

Barbara Trusz ifrågasätter i Kristianstadsbladet den 23/8 Vänsterpartiets kriminalpolitik. Först och främst får jag konstatera att Vänsterpartiets syn på hela kriminalvården handlar om rehabilitera människor tillbaka till ett liv i samhället. Därför fokuserar vi lite på det rena straffet och mer på missbruksrehabilitering, utbildning, bostad och möjlighet att skaffa arbete. Att se kriminalvården som en instans för hämnd mot dem som brutit mot samhällets lagar är en åsikt som hör hemma i en svunnen mörk tid. Med detta i åtanke kommer frågan om livstidsstraffets avskaffande högt upp på prioriteringsordningen. Livstidsstraffet blir helt enkelt en ursäkt för att inte göra någonting.

Angående frågan om avkriminalisering av missbruk och inte innehav, vilket Barbara verkar ha missuppfattat, så finns det två huvudargument. Det ena rör det fokus på blodprov som idag alltför ofta belastar polisens arbete, där annat prioriterat arbete som kampen mot langning och smuggling får stå tillbaka. Det andra handlar om den stämpel som sätts på missbrukaren och som ofta gör att man drar sig för att söka den hjälp och de stödinsatser som samhället kan bidra med. Kriminaliseringen av missbruket försvårar enligt Vänsterpartiets mening den bredare kampen mot just missbruket.

Avslutningsvis kameraövervakning, där det gamla argumentet om att den som har rent mjöl i påsen aldrig har något att dölja, helt enkelt inte håller. Alla människor har rätt till en bred privat sfär, som skyddas på praktisk och principiell grund. Det måste vara en grundsten i ett fritt, demokratiskt samhälle. Den smygande utvecklingen mot ett kontrollsamhälle är en realitet som måste bekämpas, oavsett om det handlar om kameror, FRA eller andra kränkningar av människors integritet.

Mikael Persson (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk