Demokrati

Vem skall betala skrytbygget?

Vänsterpartiet Kristianstads ordförande, Mikael Persson, kommenterar de senaste turerna kring Arena bygget och slår fast att bygget inte kommer att ske med stöd från Vänstern.

Vänsterpartiet markerade redan på kommunfullmäktige i oktober att vi var negativa till Arena planerna. Vår gruppledare, Ruzica Stanojevic, konstaterade att den summa som då fanns på 330 miljoner för bygget var ytterst osäker och mycket väl kunde öka. Det har nu visat sig att hon hade rätt och det med råge, på en månad har prislappen gått upp till 500 miljoner kronor.

Från kommunens borgerliga ledning vill man nu tvinga ABK’s dotterbolag Allön att bygga spektaklet. ABK’s VD säger att detta inte skall drabba hyresgästerna, men hur det skall gå till är för närvarande en gåta. Man behöver låna 348 miljoner för att finansiera bygget och bara räntekostnaden på dessa pengar uppgår till drygt 20 miljoner, pengar som inte finns i bolaget och som knappast kan tas ut på hyran på de fastigheter som Allön äger. Bolagets enda tillgångar är i princip drygt dussinet äldreboenden inom kommunen och här finns det knappast några övervinster att hämta.

Även om vi ännu inte fått redovisat alla delar i detta skrytbygge, så står en sak tämligen klar. Antingen är det skattebetalarna eller hyresgästerna i allmännyttan som i slutändan kommer att betala. Ett bolag utan tillgångar kan inte trolla fram pengar ur tomma luften och då är det bara att välja högre hyra för ABK’s hyresgäster eller finansiering över skattsedeln, talesättet om val mellan pest och kolera har väl sällan varit så aktuellt.

Från Vänsterpartiets sida vill vi istället uppdra åt kommunen att för en lägre kostnad börja med att bygga fritidshem och medborgarkontor runt om i byarna. Det är vänsterpartiets mening att det kommunala bostadsbolagets främsta uppgift är att bygga bra, billiga och anpassade bostäder, samt förvalta våra gemensamma tillgångar väl, i stället för att bygga arenor och rådhus. Vi ser fram emot idrottsanläggningar i kommunens alla delar som gynnar den breda idrotten och är till för alla. En stor, centralt placerad och onödigt lyxig arena, är däremot en lekplats för det lokala näringslivet och då är det också de som får bekosta spektaklet.

Mikael Persson

Ordförande Vänsterpartiet Kristianstad

Dela den här sidan:

Kopiera länk